content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / Westinghouse 2011-2012

Westinghouse 2011-2012

Kärnbränslefabriken Westinghouse lever upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav inom de flesta områden. Men bolaget kan bli bättre. Främst när det gäller informations- och IT-säkerhet samt utsläppskontroll. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2011 och 2012 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolaget.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att bolaget lever upp till kraven på strålsäkerhet inom de flesta områden. Men bolaget måste åtgärda de brister som finns när det gäller informations- och IT-säkerhet.

Myndigheten anser också att Westinghouse måste förbättra kontrollen av fabrikens utsläpp, eftersom några av bolagets avfallsvattenledningar under flera år har varit felaktigt kopplade till dagvattenssystemet. De felaktigt kopplade ledningarna har åtgärdats och Westinghouse ser även över sitt kontrollprogram för provtagning inom anläggningsområdet.

Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse 2011-2012


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30