content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Särskild tillsyn

Särskild tillsyn

Begreppet särskild tillsyn beskriver tillsyn som är särskilt anpassad till en viss speciell situation hos en tillståndshavare, exempelvis ett kärnkraftverk, en industri eller ett sjukhus. Det kan handla om att tillståndshavaren har genomfört en större förändringar i verksamheten som innebär att myndigheten behöver följa upp verksamheten mer noggrant. Men det kan också handla om brister i verksamheten som är så allvarliga att myndigheten bedömer att extra tillsyn krävs.

Särskild tillsyn är ett beslut som Strålsäkerhetsmyndigheten fattar och som bland annat innebär att myndigheten avsätter extra resurser för att bedriva tillsynen. 

Särskild tillsyn av OKG

I december 2012 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att OKG ska få särskilda villkor för driften. Samtidigt satte myndigheten även bolaget under särskild tillsyn.


Senast uppdaterad/granskad 2012-02-08