content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi granskar ansökan om ny kärnkraft

Vi granskar ansökan om ny kärnkraft

Sommaren 2012 ansökte Vattenfall AB om att få ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift att ur ett strålsäkerhetsperspektiv granska denna ansökan. Därefter lämnar myndigheten ett yttrande dels till regeringen som granskar ansökan enligt kärntekniklagen, dels till mark- och miljödomstolen som granskar ansökan enligt miljöbalken.

Bakgrunden är att riksdagen har beslutat att det ska vara tillåtet att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya.

Den som vill bygga en ny reaktor ska lämna en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, som sedan bereder den åt regeringen. Vi gör en första bedömning av hur den nya reaktorn kommer att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav genom att granska och analysera underlagen som beskriver var anläggningen kan komma att lokaliseras, konstrueras, byggas och sedan drivas.

Som ett led i den första strålsäkerhetsbedömningen ska även andra berörda svenska myndigheter, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Svenska Kraftnät samt vissa myndigheter i grannländerna få lämna synpunkter. Skälet till det senare är en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om att meddela varandra i strålsäkerhetsfrågor som rör exempelvis ändringar i tillståndsvillkoren för kärnenergianläggningar vid gränserna till dessa länder.

När vi har granskat ansökan lämnar vi ett yttrande till regeringen.

Den som vill bygga en ny kärnreaktor ska även lämna en ansökan till mark- och miljödomstolen. Även denna ansökan granskas av Strålsäkerhets­myndigheten och ett yttrande lämnas till domstolen.

I januari 2014 inledde Vattenfall AB en formell samrådsprocess enligt Miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten och Vattenfall har sedan tidigare en liknande samrådsprocess utifrån kärntekniklagen. Myndigheten kommer även att nu att delta samrådsprocessen enligt miljöbalken.

 Grafik: Från ansökan till eventuell drift - en prövning i flera steg

 Grafik: Översiktlig beskrivning av tillståndsprocess för en ny kärnteknisk anläggning

Läs mer:
 Vi bereder tillståndsprövningar

 


Senast uppdaterad/granskad 2014-01-16