content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi granskar effekthöjningar

Vi granskar effekthöjningar

Kärnkraftsindustrin arbetar med att höja effekten i de svenska kärnkraftsreaktorerna. Målet är att kunna producera mer el. För att få höja effekten måste den som driver reaktorn ansöka om tillstånd. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna och lämnar ett yttrande till regeringen, som fattar beslut.

Om effekten höjs i en kärnkraftsreaktor är det möjligt att producera mer el. För att få göra detta krävs tillstånd från regeringen. Innan regeringen fattar beslut granskar Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan från den som vill göra en effekthöjning.

Vi kontrollerar att höjningen inte påverkar strålsäkerheten vid kärnkraftverket. Både under och efter effekthöjningen måste säkerheten på kärnkraftverket vara fortsatt hög, för personalen och för människor som bor i närheten.

När vi har granskat ansökan rekommenderar vi regeringen att antingen godkänna eller avslå den. Den som vill höja effekten i en reaktor måste även lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen.

Kärnkraftverkens effekthöjningar

I mitten av 1980-talet ansökte många av de svenska kärnkraftsreaktorerna om tillstånd för att höja effekten. Mellan 1985 och 1989 höjdes effekten i åtta reaktorer med 6–10 procent.

Kärnkraftverken har därefter ansökt om att höja effekten ytterligare i alla reaktorer utom Oskarshamn 1 och Ringhals 2. Sedan år 2000 har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat åtta ansökningar om effekthöjningar på 1,5–30 procent som alla fått regeringens tillstånd.

Reaktorerna har kommit olika långt

Läget är nu följande för de reaktorer som ska höja sin effekt:

Ringhals

  • Ringhals 1 har genomfört provdrift (som innebär att reaktorn drivs på prov under en begränsad tid). Reaktorn har ännu inte fått tillstånd till rutinmässig drift, eftersom den har haft provdrift efter ett stort moderniseringsarbete.
  • Ringhals 3 har genomfört provdrift med den nya högre effekten. Reaktorn har fått vårt godkännande för att gå vidare till rutinmässig drift.
  • Ringhals 4 genomför provdrift med den nya högre effekten.

Oskarshamn

  • Oskarshamn 2 har fått tillstånd av regeringen för effekthöjning men reaktorägaren har under 2015 beslutat att inte driva reaktorn vid den högre effekten.
  • Oskarshamn 3 genomför provdrift med den nya högre effekten.

Forsmark

  • Forsmark 1 har fått tillstånd av regeringen för effekthöjning men reaktorägaren har valt att inte gå vidare i processen.
  • Forsmark 2 genomför provdrift med den nya högre effekten och har ansökt om att få gå över till rutinmässig drift. Handläggning av ansökan pågår.
  • Forsmark 3 är på samma ställe i processen som Forsmark 1. 

 Processen från ansökan till effekthöjning
 Granskning av effekthöjningsärenden


Senast uppdaterad/granskad 2015-02-05