content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Laser

Laser

En laser alstrar en smal ljusstråle som kan vara mycket stark och bländande om ljuset är synligt. Det finns lasrar som är ofarliga och det finns lasrar som kan orsaka bestående skador på ögonen.

Lasrarna delas in i olika klasser med hänsyn till hur starka de är och vilka risker som är förenade med dem. Alla lasrar ska alltid vara märkta med vilken klass de tillhör.

Lasrar i klass 1 är ofarliga. Det är denna typ av laser som får ingå i leksaker.
Lasrar i klass 4 är de allra starkaste lasrarna. Vid felaktig hantering skadar lasrar i denna klass både ögon och hud. De utgör även en brandfara.

 Här kan du läsa mer om de olika laserklasserna

Alla lasrar ska vara märkta med laserklass. Dessutom ska alla lasrar i klass 2 och uppåt ha varningstext och varningssymbol. Varningarna ska vara tryckta med svart text på gul botten.

Varningskylt för laser klass 3B – undvik exponering för laserstrålningen, Max uteffekt <30 mW, Våglängd 532 nm

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen inom laserområdet. Vi utfärdar föreskrifter om laser. Det är till oss du anmäler om du vill ansöka om tillstånd för laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4. Det krävs även tillstånd för att få använda laser vid lasershower och nattklubbsföreställningar. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför också inspektioner hos dem som fått tillstånd för att använda lasrar.

Läs mer:  Skärpta regler för starka laserpekare (gäller från och med 1 januari 2014)

Strålning vid lasershower ska begränsas


SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus [490 kb]

1 § Dessa föreskrifter gäller för lasrar och tekniska anordningar som kan alstra intensivt pulserat ljus. Föreskrifterna gäller även för sådana starka laserpekare som avses i 8 a § strålskyddsförordningen (1988:293). Föreskrifterna gäller inte för överlåtelse av lasrar till en tillverkare om de ska ingå som komponenter i en annan produkt. I sådana fall ska före-skrifterna tillämpas på slutprodukten.

Föreskrifter träder i kraft den 1 november 2014, då upphör SSMFS 2012:4 att gälla.

Utgivningsdatum: 2014-10-14
Utgivare: SSM

Senast uppdaterad/granskad 2015-01-30