content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Laser / Skärpta regler för starka laserpekare från 1 januari 2014

Skärpta regler för starka laserpekare från 1 januari 2014

Från och med den 1 januari 2014 blir det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten hantera starka laserpekare, exempelvis att använda, inneha, sälja och importera. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år.

De nya reglerna innebär att det från den 1 januari 2014 blir förbjudet att utan tillstånd tillverka, inneha, använda, förvärva, saluföra, upplåta, överlåta eller till Sverige föra in starka laserpekare. Med stark laserpekare menas batteridrivna laserpekare som är avsedda att hållas i handen och tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. Vanligtvis innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (mW).

För att myndigheten ska ge tillstånd krävs att den som ansöker har ett godtagbart skäl, det vill säga kan visa att man har ett behov av att använda laserpekare och att användningen är säker ur strålsäkerhetssynpunkt.

För att få tillstånd för försäljning av starka laserpekare krävs att man endast säljer till personer eller företag som i sin tur har tillstånd. Det är försäljarens ansvar att kontrollera att den som köper har tillstånd.

Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år.

Enligt övergångsbestämmelserna måste den som har starka laserpekare utan tillstånd söka tillstånd eller göra sig av med laserpekaren senast den 1 mars 2014. För att göra sig av med en laserpekare kan man lämna den till en återvinningscentral.

Läs mer:  Information om att söka tillstånd


Senast uppdaterad/granskad 2014-03-03