content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Mikrovågor

Mikrovågor

Mikrovågsugnar är den vanligaste källan till mikrovågor i svenska hem. Samma teknik som används i mikrovågsugnar förekommer även vid reparation av fuktskador i väggar och golv av betong, så kallad mikrovågstorkning. Mikrovågor har kort räckvidd och försvinner i samma stund apparaten som avger dem stängs av.

Hälsorisker

Mikrovågorna kan vara skadliga för hälsan om apparaten som avger dem används fel eller är trasig. Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av mikrovågor kan detta på kort tid ge upphov till djupa brännskador och ögonskador.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Myndigheten ställer krav på att torkning med mikrovågor sker på ett säkert sätt och bedriver tillsyn över sådan verksamhet.


Senast uppdaterad/granskad 2012-01-19