content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Trådlös teknik

Trådlös teknik

Trådlös teknik förekommer i vissa av våra apparater i hemmet och i samhället. Med hjälp av radiovågor kan signaler skickas från en apparat till en annan.

Några vanliga tillämpningar i hemmet är trådlösa telefoner, trådlösa datornätverk, babyvakter, trådlösa hörlurar, termometrar, strömbrytare och villalarm. Gemensamt för alla tillämpningar är att de skickar svaga signaler som dessutom avtar med avståndet och därför blir exponeringen vanligtvis mycket lägre än myndighetens referensvärden.

Referensvärden för elektromagnetiska fält

Hälsorisker

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor låg. Därför bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.

Vid långtidsanvändning av mobiltelefon finns dock en svag misstanke om hälsoeffekter. Därför anser Strålsäkerhetsmyndigheten att det är befogat att minska onödig exponering.

Så minskar du onödig exponering från din mobil 

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Myndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för trådlös teknik medan Arbetsmiljöverket ansvarar för dessa frågor för arbetstagare.

 Mobiler och master – information om radiofrekventa fält


Senast uppdaterad/granskad 2013-04-22