content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Trådlös teknik / Trådlösa datornätverk

Trådlösa datornätverk

Trådlösa datornätverk använder sig av radiovågor för att koppla upp datorer eller surfplattor mot internet. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att det inte finns några hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk.

Med trådlös teknik kan du koppla upp din dator eller surfplatta utan fast internetuppkoppling. Detta kan du göra direkt via mobilt bredband eller via ett trådlöst datornätverk. Ett mobilt bredband använder samma teknik som en mobiltelefon. Ett lokalt trådlöst datornätverk kommunicerar med internet via en router.

Datorn och routern sänder radiovågor för att kommunicera med varandra. Radiovågorna har ungefär samma styrka som mobiltelefoner. Normalt exponeras du dock för betydligt lägre nivåer av radiovågor från en trådlöst uppkopplad dator. Det beror främst på att avståndet mellan sändaren och kroppen vanligtvis då är större.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det finns några strålskyddsskäl för att avstå från att använda trådlösa datornätverk.

Fakta om datornätverkens radiovågor

  • Radiovågors styrka minskar mycket snabbt med avståndet till sändaren. Till skillnad från en mobiltelefon hålls inte sändaren direkt mot huvudet. Därför är det endast en liten del av radiovågornas energi som når användarens huvud.
  • Huvudet exponeras för mindre än en hundradel (ofta mindre än en tusendel) jämfört med den exponering för radiovågor som en mobiltelefon kan ge.
  • Dator och router sänder främst då information skickas. Mycket information kan skickas på kort tid, så datorn sänder endast under en liten del av din surftid.
  • När routern är i stand-by läge sänder den bara för att berätta för datorer i närheten att nätverket är tillgängligt.

Betydligt lägre exponering än väntat

Trådlösa datornätverk alstrar en effekt som är betydligt lägre än den så kallade standardstyrkan. Det visar mätningar från den brittiska myndigheten Public Health England.

Standardstyrka (angiven maximal styrka enligt standard) är ett mått på hur mycket effekt som ett trådlöst datornätverk som högst får alstra. Trådlösa datornnätverk har en standardstyrka som är 0,1 watt för radiovågor med frekvensen 2,45 GHz och 0,2 watt för frekvensen 5 GHz. 

Public Health Englands information om trådlösa nätverk och hälsoeffekter (på engelska)

Inga strålskyddsskäl att avstå tekniken

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.

 Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk på Hällsviks bycenter


Senast uppdaterad/granskad 2016-03-30