content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Åtgärder mot radon

Åtgärder mot radon

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus.

Tyvärr kan det förekomma att fel åtgärder sätts in i hus med för hög radonhalt. Därför är det viktigt att du anlitar en bra radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus: Direkt efteråt och sedan efter några år igen för att kontrollera om det skett någon förändring.

Vilken åtgärd du ska välja vid en radonsanering beror på hur huset är konstruerat och var radonet kommer ifrån: byggnadsmaterialet, marken eller hushållsvattnet.

Läs mer

 Vägen till ett radonfritt boende

Radonbidrag

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från regeringen. Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).


Senast uppdaterad/granskad 2016-08-17