content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier

Nyheter om sol och solarier

[Webbsidor] 1. Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier   [Webbsida]
den 2 mars 2017 I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar ...
[Webbsidor] 2. Fler bränner sig i trädgården än på badstranden   [Webbsida]
den 20 juli 2016 När sommarsolen är som starkast är det lätt att bränna sig. Lite fler än var fjärde svensk uppger att de brukar bränna sig i trädgården. Det är fler än som bränner sig på badstranden. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 3. Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan   [Webbsida]
den 5 juli 2016 Var fjärde barn under fem år har små eller mycket små möjligheter att leka i en solskyddad miljö på förskolan. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra bland cirka 930 föräldrar till barn under ...
[Webbsidor] 4. Fyra av tio solar mindre i dag än för fem år sedan   [Webbsida]
den 3 juli 2016 Fyra av tio uppger att de solar mindre i dag än vad de gjorde för fem år sedan. Fortfarande anser åtta av tio att det är snyggt att vara solbrun, och nästan lika många känner sig säkra i solen när de använder solskyddsmedel. ...
[Webbsidor] 5. Förslag till ny lag och förordning om strålskydd   [Webbsida]
den 1 juli 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Den 30 juni presenterade myndigheten ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Direktivet ...
[Webbsidor] 6. Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: kärnkraftsomställning och solsäkra skolgårdar   [Webbsida]
den 15 juni 2016 "Kan omställningen inom svensk kärnkraft hota säkerheten och tillgången till kompetens?" och "Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser?" heter Strålsäkerhetsmyndighetens två seminarier under årets Almedalsvecka. ...
[Webbsidor] 7. Myndigheten vill satsa på solskyddade utemiljöer för barn   [Webbsida]
den 31 januari 2016 Fördubblade anslagsmedel för myndighetens UV-arbete för att bland annat kunna satsa på solskyddade utemiljöer för barn samt ett nationellt tillsynsprogram. Det är några av de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar ...
[Webbsidor] 8. Kläder är bästa solskyddet på vinterresan   [Webbsida]
den 18 december 2015 Fler svenskar dör i hudcancer än i trafiken och UV-strålning är främsta orsaken. Därför är det viktigt att skydda den vinterbleka huden mot vinterresans starka sol. Det bästa skyddet är kläder. Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 9. Ny rapport: Svenskarnas resvanor gör att fler får hudcancer   [Webbsida]
den 9 oktober 2015 Fler och fler svenskar drabbas av hudcancer. Under de senaste tio åren har ökningstakten accelererat. Trenden är även att fler yngre drabbas. Det visar en studie som publicerats i årsrapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens ...
[Webbsidor] 10. Inbjudan till informationsmöte om ny lagstiftning på strålskyddsområdet   [Webbsida]
den 10 september 2015 Den 23 september 2015 håller Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte om hur myndigheten föreslår att den svenska strålskyddslagstiftningen ska förändras för att uppfylla EU:s strålskyddsdirektiv 2013/59 Euratom. ...
Sök Nyheter om sol och solarier