content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier

Nyheter om sol och solarier

[Webbsidor] 1. Digitala Solboken ska lära barn umgås med solen på ett säkert sätt   [Webbsida]
den 26 juni 2017 En bok om solen, som myndigheten tog fram tillsammans med Pernilla Stalfelt 2006, har fått en digital efterföljare i form av en interaktiv app, Solboken. Den lanseras i juni 2017 och bygger på Pernilla Stalfelts populära illustrationer. ...
[Webbsidor] 2. Myndigheten föreslår anmälningsplikt för vissa verksamheter - tyck till om förslaget   [Webbsida]
den 24 maj 2017 Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter ut på remiss. Helt nytt är att de aktuella verksamheterna föreslås bli anmälningspliktiga. Det bidrar till att kraven ...
[Webbsidor] 3. Undvik att bränna dig i vårsolen   [Webbsida]
den 16 maj 2017 En vinterblek hud är extra känslig. Därför är risken att bränna sig i vårsolen extra stor. En enkät Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört visar att runt en miljon svenskar om året bränner sig när de vistas i trädgården ...
[Webbsidor] 4. Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga   [Webbsida]
den 3 maj 2017 I ett gemensamt uttalande rekommenderar de nordiska strålsäkerhetsmyndig-heterna kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga. Bakgrunden är att antalet ...
[Webbsidor] 5. Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås - men hudcancerfallen fortsätter att öka   [Webbsida]
den 3 april 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020, dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Det bedöms inte ...
[Webbsidor] 6. Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier   [Webbsida]
den 2 mars 2017 I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar ...
[Webbsidor] 7. Fler bränner sig i trädgården än på badstranden   [Webbsida]
den 20 juli 2016 När sommarsolen är som starkast är det lätt att bränna sig. Lite fler än var fjärde svensk uppger att de brukar bränna sig i trädgården. Det är fler än som bränner sig på badstranden. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 8. Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan   [Webbsida]
den 5 juli 2016 Var fjärde barn under fem år har små eller mycket små möjligheter att leka i en solskyddad miljö på förskolan. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra bland cirka 930 föräldrar till barn under ...
[Webbsidor] 9. Fyra av tio solar mindre i dag än för fem år sedan   [Webbsida]
den 3 juli 2016 Fyra av tio uppger att de solar mindre i dag än vad de gjorde för fem år sedan. Fortfarande anser åtta av tio att det är snyggt att vara solbrun, och nästan lika många känner sig säkra i solen när de använder solskyddsmedel. ...
[Webbsidor] 10. Förslag till ny lag och förordning om strålskydd   [Webbsida]
den 1 juli 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Den 30 juni presenterade myndigheten ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Direktivet ...
Sök Nyheter om sol och solarier