content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / UV-index

UV-index

Om du vill veta hur stark solen är ska du ta reda på UV-index. Ett högt UV-index betyder att du bör skydda dig mot solen.

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd.

UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek.

  • När UV-index är lågt, 1–2, är det säkert att vistas ute i solen hela dagen utan solskydd.
  • När UV-index är medelhögt, 3–5 (vanligtvis på vår och försommar i Sverige), kan solkänsliga personer vara i solen i cirka en halvtimme innan de bör skydda sig mot solen. Bästa sättet att skydda sig är att uppsöka skugga, eller ta på mer kläder och en solhatt.
  • Vid höga värden, 6–7, bör ljuskänsliga personer skydda sig redan efter cirka 20–30 minuter.

Korta fakta om UV-index:

  • På sommaren i Sverige varierar UV-index vanligtvis mellan 4 och 7 från norr till söder. Högst är UV-index i juli i södra Sverige.
  • Vid ekvatorn är UV-index generellt sett som högst och avtar med avståndet från ekvatorn. Där kan UV-index vara från 12 till över 15 eller ännu högre i bergstrakter och på hög höjd. I Thailand i december är UV-index cirka 12.
  • UV-index presenteras i SMHI:s prognoser med två siffervärden, exempelvis 2–4, när det är växlande molnighet. Det lägre värdet avser molntäckt himmel och den högre siffran gäller tillfälligt klart väder.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en standardiserad skala för UV-index, färgkod för olika värden av UV-index, rekommendationer om solskydd samt definitionen av UV-index.

Länkar:

 Kartor: UV-index i olika delar av världen

SMHI tillhandahåller UV-indexprognoser för 16 regioner i Sverige. Prognoserna baseras på väder- och ozonskiktsdata. 

SMHI:s UV-indexprognos 

 WHO om UV-index  

 


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-10