content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / UV-index / UV-index i olika delar av världen

UV-index i olika delar av världen

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek.


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-10