content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / Beräkna ”Min soltid” / Så fungerar ”Min soltid”

Så fungerar ”Min soltid”

Foto: Folio/Lars Clason

”Min soltid” ska göra det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Den hjälper dig att beräkna en uppskattad soltid, så att du undviker att bränna dig i solen. Tjänsten finns både som app för mobilen och i en förenklad version här på vår webb.

Våra solvanor är en av de främsta anledningarna till att allt fler drabbas av solens skadliga effekter. Många använder idag endast solskyddskräm som solskydd, vilket inte är tillräckligt. Ju oftare man bränner sig som ung, desto större är risken att drabbas av hudskador senare i livet. Det är därför viktigt att skapa bra solvanor redan i tidig ålder!

Soltiderna som räknas fram i ”Min soltid” är rekommendationer som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solskyddsmedel. Tiderna baseras på UV-index, tid på dagen och tid på året samt hur känslig du är för sol. Tiderna anges i minuter och timmar. Om den beräknade soltiden sträcker sig längre än till kl 18.00 anges ”till kvällen” som rekommenderad soltid.

UV-index varierar beroende på breddgrad på jordklotet (latitud), tid på året samt tid på dygnet. Det UV-index som beräkningarna utgår ifrån gäller vid klart väder med en molnfri himmel. 

Läs mer om UV-index

Solkänslighet

Hur känslig man är för sol varierar från individ till individ. Var därför alltid uppmärksam på din tid i solen. Det finns en ofta använd klassificering av olika hudtyper beroende på hur huden reagerar på UV-strålning. I ”Min soltid” kan du välja mellan sex typer av känslighet.

Ta även del av våra solråd så att du kan njuta av solen utan att bränna dig! Det är speciellt viktigt att skydda barn.

 Läs mer om myndighetens solråd 
 Solråd för barn

Var uppmärksam på din egen tid i solen!

När du gör en beräkning får du tre olika soltider beroende på om du är i direkt sol eller skugga. Exempel på lite skugga är mindre strandparasoll. Mycket skugga ger till exempel en större markis eller ett verandatak.

Beräkningen tar inte hänsyn till om du har varit ute i solen tidigare under samma dag. Du ansvarar själv för att bedöma om du kan vistas i solen utan att blir röd under den tid som räknas fram av ”Min soltid”, till exempel genom att:

  • Ta hänsyn till hur din hud brukar reagera i solen.
  • Ta hänsyn till hur rimlig den beräknade tiden är för just dig.
  • Vara uppmärksam på hur din hud reagerar i solen vid det aktuella tillfället.

Beräkningsmodell

Den beräkningsmodell som vi har använt utgår ifrån erytemdoskänsligheten för respektive solkänslighet. Erytemdosen är den dos av UV-strålning som behövs för att huden ska få en synlig rodnad. UV-index omvandlas till erytemverksam UV-irradians per ytenhet. I beräkningarna använder vi följande erytemdoskänslighet:

Alltid röd – aldrig brun: 200 joule/m2
Alltid röd – ibland brun: 300 joule/m2
Ibland röd – alltid brun: 400 joule/m2
Sällan röd – alltid brun: 600 joule/m2
Aldrig röd – alltid brun: 800 joule/m2
Aldrig röd – alltid brun: 1 000 joule/m2

Skillnader mellan app och webb

Med appen kan du beräkna soltider för din nuvarande plats med hjälp av mobilens GPS-funktion. Soltiderna skiljer sig något mellan webben och appen. Detta beror på att appen tar hänsyn till sommar- och vintertid, mindre förändringar i beräkningsalgoritmen och små justeringar i hur tiderna avrundas.

Frågor om ”Min soltid”

Om du har några frågor om ”Min soltid” kontakta oss på e-post: registrator@ssm.se


Senast uppdaterad/granskad 2015-07-27