content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / Solvanor och råd / Sol och D-vitamin

Sol och D-vitamin

När du är ute i solen och exponeras för UV-strålning bildar kroppen D-vitamin. Sommartid behöver du inte vara ute långa stunder för att det ska ske. För en person med ljus hy räcker det med cirka 15 minuters sol på armar och ansikte.

Solens UV-strålning gör att kroppen kan bilda D-vitamin. Det krävs inte mycket UV-strålning för att kroppen ska få tillräckligt med D-vitamin. Sommartid räcker det att vara ute i solen i drygt en kvart för en person med ljus hy.

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig viktiga ämnen som fosfor och kalcium. Du kan få i dig D-vitamin via maten eller genom kosttillskott. Det bildas också i huden när vi är ute i solen. D-vitamin kan förhindra benskörhet. Däremot är det oklart om det bidrar till att förhindra andra sjukdomar.

Fakta om solen och D-vitamin

  • I Sverige, mitt på dagen och under sommaren, räcker det att en ljushyad person får sol på armar och ansikte i drygt en kvart för att täcka dagsbehovet.
  • Närmare ekvatorn, där UV-strålningen är starkare, räcker ännu kortare soltid.
  • Mer sol ger inte mer D-vitamin, eftersom huden stänger av när behovet fyllts.
  • Mörkhyade personer behöver mer UV-strålning för att bilda D-vitamin. Detta beror på att mörk hud filtrerar bort mer UV-strålning än vad ljus hud gör.

Livsmedel med D-vitamin

I Sverige är solen alltför svag på vintern för att produktionen av D-vitamin ska stimuleras. D-vitamin tillsätts därför i livsmedel som till exempel lätt- och mellanmjölk och margarin. D-vitamin finns även naturligt i olika födoämnen som fet fisk, torskleverolja och ägg.

D-vitaminets roll oklar

D-vitamin kan förhindra benskörhet. Dock är det oklart om D-vitaminet bidrar till att förhindra andra sjukdomar, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Däremot finns ett starkt stöd för att UV-strålning är den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla hudcancer.

Hudcancer ökar för närvarande mer än någon annan cancerform i Sverige.

Dessutom måste den som lider av D-vitaminbrist tillföra vitaminet i rätt dos och på ett kontrollerat sätt. Det är inte möjligt genom att sola. Det är också så att UV-strålning till och med bryter ner D-vitamin. Mer information om UV-strålning och D-vitamin finns i en rapport av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd från 2010.

 Läs rapporten

Solarier bidrar inte till D-vitaminproduktion

Att sola i solarium är ingen bra metod för att få D-vitamin. Det beror på att solarierna har en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. UVA-strålning är en typ av UV-strålning som inte bidrar till D-vitaminproduktionen. Däremot ökar den risken för hudcancer.

Läs mer:

 UV-strålning

 WHO håller fast vid solråd


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-10