content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / Solvanor och råd / UV-strålning

UV-strålning

UV-strålning delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på hur energirik den är. Ju mer energirik strålningen är, desto större är risken är den orsakar skador. Det är framför allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi solar för mycket.

Solen ger ljus, värme och ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på vilken våglängd strålningen har.

Energin i strålningen beror på våglängden. En kortare våglängd innebär en mer energirik strålning. En lite förenklad bild av hur strålningen påverkar oss är att ju mer energirik strålningen är, desto större är risken för skador.

Solljuset och dess UV-strålning är sedan 1992 klassat som cancerframkallande för människor av Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC). Sedan 2009 är alla sorters UV-strålning och även användning av solarium klassat som cancerframkallande i den högsta riskkategorin.

UVA-strålning

UVA-strålning är den strålning som är minst energirik. Både från solen och från solarier utgörs den största delen av UV-strålningen av UVA. Solarier har dessutom oftast en högre andel av UVA-strålning än den naturliga solen.

UVA gör pigmentet i huden mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt. Strålningen får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. UVA-strålning kan också bryta ner D-vitamin i huden.

 

UVB-strålning

UVB har våglängder som är kortare än UVA-strålningens och är därmed mer energirik. Ozonskiktet i atmosfären filtrerar bort stora delar av den skadliga delen av UV-strålningen och begränsar mängden UVB-strålning som når jordytan.

  • Det är framför allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi solar för mycket.
  • Den gör också att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer.
  • UVB tränger inte lika långt ner i huden som UVA gör.

UVB-strålningen har även dessa egenskaper:

  • Att starta produktionen av D-vitamin i huden.
  • Att öka produktionen av vissa celler i huden och göra den tjockare.
  • Att öka mängden pigment i huden. Det förtjockade hudskiktet hindrar strålningen från att tränga in i vävnaderna. Detta ger ett betydligt bättre UV-skydd än vad den bruna färgen gör ensam.

Solarier har inte exakt samma sammansättning av UVA- och UVB-strålning som solen. Huden utvecklar därmed inte samma naturliga skydd vid solariesolning.

UVC-strålning

UVC-strålning är mycket energirik. Solens UVC-strålning når inte jordytan eftersom all UVC absorberas av atmosfären. UVC-strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier.


Senast uppdaterad/granskad 2014-11-10