content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Vård

Vård

Strålning används vid diagnostiska undersökningar inom vården för att med olika tekniker ta bilder på kroppens olika delar. Strålning används också vid behandling av vissa sjukdomar eftersom strålning kan slå ut sjuka celler. Du kan också utsättas för strålning när du följer med en anhörig vid en undersökning.

Strålning förekommer vid olika diagnostiska undersökningar och behandlingar:

 • Röntgenundersökningar
 • Undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen
 • Strålbehandlingar
 • Magnetkameraundersökningar
 • Ultraljudsundersökningar.

Hälsorisker med strålning inom vården

Celler som utsätts för viss typ av strålning kan skadas vid exponering. Normalt repareras de skadade cellerna eller stöts bort. Höga stråldoser kan dessutom ge akuta strålskador. Barn och foster är speciellt känsliga. Berätta därför för din läkare och för den som utför undersökningen om du är gravid.

Innan du genomgår en undersökning eller behandling med strålning bedömer läkaren att nyttan med undersökningen eller behandlingen är större än risken. Stråldosen vid varje undersökning eller behandling anpassas för att vara så låg som möjligt men ändå uppnå avsedd effekt.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Myndigheten arbetar för ett bra strålskydd för patienter, personal och allmänhet.

Myndigheten

 • ger ut föreskrifter och allmänna råd
 • prövar och utfärdar tillstånd
 • inspekterar, utreder, informerar och ger råd
 • för nationellt register över de doser personal utsätts för.

Myndigheter som arbetar med närliggande frågor:

 • Socialstyrelsen
 • Läkemedelsverket
 • Arbetsmiljöverket


Senast uppdaterad/granskad 2017-02-28