content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Mobiltelefoni / SAR-värde

SAR-värde

Även om mobiltelefonens sändarstyrka är låg tas en del av radiovågorna upp av kroppens vävnader och omvandlas till värme. Telefonens SAR-värde, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp när mobilen hålls mot huvudet och sänder med högsta styrka, vilket den gör mycket sällan vid normal användning.

Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har lägre SAR-värde än gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad. Gränsvärdet bygger på kunskap från omfattande forskning. Det är satt med god säkerhetsmarginal till säkerställda hälsoeffekter. SAR-värdet finns i manualen till din mobiltelefon.

Vad påverkar SAR-värdet?

Flera faktorer påverkar hur mycket energi kroppen tar upp. Ju kortare avståndet är till telefonen, desto mer energi tar kroppen upp. Men om du håller telefonen några decimeter från huvudet minskar den upptagna effekten till en bråkdel. Även telefonens form och material samt antenntyp inverkar på hur mycket av radiovågornas energi som tas upp av kroppen. Inträngningsdjupet minskar med högre frekvens.

Från en GSM900- telefon är radiovågornas inträngningsdjup cirka 4 centimeter och från GSM1800- och UMTS 3G-telefoner cirka 2–3 centimeter. Förutom frekvens har också huvudets storlek och vävnadernas elektriska egenskaper betydelse. Mest effekt absorberas i vattenhaltig vävnad, som hud, muskler, blod och hjärnan, däremot är absorption i benvävnad mindre. Likaså är telefonens läge och hur du håller den av betydelse.

Vem kontrollerar SAR-värden?

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroller för elektriska produkter. Strålsäkerhetsmyndigheten mäter inte SAR-värden för mobiltelefoner, men alla tillverkare måste följa standarden. Det är också tillverkarnas ansvar att kontrollera att mobiltelefonerna uppfyller kraven innan de kommer ut på marknaden.

Finska motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten, Strålsäkerhetscentralen (STUK), gör mätningar av SAR-värden på mobiltelefoner.

STUK:s SAR-mätningar på mobiltelefoner


Senast uppdaterad/granskad 2014-09-09