content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Ansökan om slutförvar

Ansökan om slutförvar

Här kan du läsa Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar. I den beskriver SKB sin planering för att göra slutförvaret så strålsäkert som möjligt.

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s ansökan mot kärntekniklagen.

Ansökan är indelad i tre huvuddelar:

  • Huvuddelen av ansökan, exklusive SR-Drift och SR-Site
  • Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen (SR-Drift)
  • Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret (SR-Site)

Hela ansökan finns att ladda ned via länkarna längst ner på den här sidan.

 Alla dokument nedan presenteras i pdf-format.

Huvuddelen av ansökan, exklusive SR-Drift och SR-Site

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Bilaga SR – Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Bilaga AV – Preliminär plan för avveckling

Bilaga VP – Verksamhet, organisation, ledning och styrning - Platsundersökningsskedet

Bilaga VU – Uppförande av slutförvarsanläggningen

Bilaga PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle

Bilaga MV – Metodval

Bilaga MKB – Miljökonsekvensbeskrivning (42 Mb)

SKB har lämnat in kompletteringar till miljökonskevensbeskrivningen.

» Kompletteringar till miljökonsekvensbeskrivningen

Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna 

Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen (SR-Drift)

Bilaga SR-Drift – Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen

Kapitel 1 – Introduktion
Kapitel 2 – Förläggningsplats
Kapitel 3 – Krav och konstruktionsförutsättningar
Kapitel 4 – Kvalitetssäkring och anläggningens drift
Kapitel 5 – Anläggnings- och funktionsbeskrivning
Kapitel 6 – Radioaktiva ämnen i anläggningen
Kapitel 7 – Strålskydd och strålskärmning
Kapitel 8 – Säkerhetsanalys

Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret (SR-Site)

Bilaga SR-Site – Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret

 

Kompletteringar

Vi publicerar löpande de kompletteringar till ansökan som SKB lämnar in efter begäran från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kompletteringar till slutförvarsansökan 


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-28