content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Nationell remiss / Remissvar för första remissen

Remissvar för första remissen

Remissvaren för de båda ansökningarna publiceras löpande när de kommer in.

Slutförvarsansökan

 Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

 Chalmers Tekniska högskola

 Naturvårdsverket

 European Committee on Radiation Risk (ECCR)

 Sveriges geologiska undersökning (SGU)

 Swedac

 Milkas

 Lunds Tekniska högskola

 Statens geotekniska institut (SGI)

 Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)

 Länsstyrelsen Kalmar län

 Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

 Länsstyrelsen Uppsala län

 Boverket

 Östhammars kommun

 Oskarshamns kommun

 Riksantikvarieämbetet

 Karlstad universitet

 Karolinska institutet

 Havs- och vattenmyndigheten

 Riksarkivet

 Uppsala universitet

 Naturskyddsföreningen Kalmar län

 Energimyndigheten

 Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Delyttrande)

Avstår från att svara

Stockholms universitet

Umeå universitet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Regionförbundet Uppsala län

Handelshögskolan i Stockholm

Karlstads universitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

 

Clink-ansökan

 Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

 Naturvårdsverket

 European Committee on Radiation Risk (ECCR)

 Sveriges geologiska undersökning (SGU)

 Milkas

 Statens Geotekniska Institut (SGI)

 Länsstyrelsen Kalmar län

 Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

 Oskarshamns kommun

 Riksantikvarieämbetet

 Swedac

 Karolinska institutet

 Riksarkivet

 Trafikverket

 Uppsala universitet

 Naturskyddsföreningen Kalmar län

 Miljövänner för kärnkraft (MFK)

 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Avstår från att svara

Arbetsmiljöverket

Stockholms universitet

Umeå universitet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vetenskapsrådet

Linköpings universitet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Blekinge Tekniska Högskola

Boverket

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet

Luleå tekniska universitet

Malmö högskola

Regionförbundet Uppsala län

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Har inga synpunkter

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Kemikalieinspektionen

Linnéuniversitetet

Energimyndigheten

Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola LTH

 

 
Senast uppdaterad/granskad 2014-09-10