content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Plats för slutförvaret

Plats för slutförvaret

Om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan godkänns kommer ett slutförvar för använt kärnbränsle att byggas i Östhammars kommun. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar nu ansökan. Kommuninvånare, kommunpolitiker och intresseorganisationer har också haft möjlighet att komma med synpunkter.  

SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle nära kärnkraftverket i Forsmark. Forsmark ligger i Östhammars kommun i Uppsala län. Företaget har lämnat in en ansökan om att få tillstånd att bygga slutförvaret, som Strålsäkerhetsmyndigheten just nu granskar.

I granskningen ingår också en bedömning om Forsmark är en lämplig plats för slutförvaret.
Sedan 2002 har SKB undersökt berget och grundvattnet i Östhammars kommun. Strålsäkerhetsmyndigheten och våra föregångare, Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut, har följt och granskat undersökningarna.

Kommunen är delaktig

Östhammar kommun har veto och kan tacka nej till att slutförvaret byggs där SKB har planerat. Innan ansökan lämnades in var SKB dessutom enligt miljöbalken skyldig att ta hand om synpunkter från de grupper som berörs av anläggningen.

Kommuninvånare, kommunpolitiker, kommuntjänstemän, och även intresseorganisationer, hade möjlighet att ge synpunkter på projektet. Att på det här sättet samla in röster från berörda kallas att hålla samråd.

Meningen med samråden var att de som berörs av ett slutförvar ska bidra till den så kallade Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). MKB:n är en beskrivning av de miljökonsekvenser som slutförvaret kan ge upphov till. Den finns med som en del i SKB:s ansökan.
Under våren 2010 höll SKB sitt sista samråd med de berörda grupperna.

» Östhammars kommun

Torrt berg i Östhammar avgjorde

I början av 1990-talet gjorde SKB studier av olika platser i Sverige, för att avgöra var ett slutförvar kan byggas. Intressanta kommuner var då Oskarshamn, Östhammar, Hultsfred, Tierp, Nyköping, Älvkarleby, Malå och Storuman.

I Malå och Storuman röstade kommuninvånarna nej till ett slutförvar. Senare sade även Tierp, Älvkarleby och Nyköping nej. SKB valde själva bort Hultsfred. Kvar blev Oskarshamn och Östhammar. Nu är det alltså i Östhammar kommun som SKB räknar med att placera slutförvaret.

Enligt SKB är berget i Östhammar lämpligare för ett slutförvar än det i Oskarshamn. Berget i Östhammar innehåller väldigt lite rinnande vatten och är även bra på att leda bort värme. Därför kan kapslarna med kärnbränsle placeras närmare varandra. På så sätt, menar SKB, tar slutförvaret ta mindre plats.

Internationell granskning av platsvalet

I början av 2000-talet satte Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut samman två expertgrupper av internationella forskare, INSITE och Oversite. De har granskat SKB:s platsundersökningar för att se hur pass väl genomförda de är. Experternas granskning är till hjälp när Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer hur lämpligt SKB:s platsval är.


Senast uppdaterad/granskad 2014-09-10