content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Finansiering

Finansiering av slutförvaret

Kärnkraftverkens ägare finansierar slutförvaringen av använt kärnbränsle. Det är de skyldiga att göra enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftsbolagen betalar därför en avgift till Kärnavfallsfonden, som kontrolleras av staten.

Den som driver ett kärnkraftverk ska betala för hantering och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. Kärnkraftsbolagen ska också betala för en framtida avveckling av reaktorerna. Därför betalar bolagen löpande en avgift till kärnavfallsfonden.

  • Kärnavfallsfonden förvaltas av en statlig myndighet med samma namn.
  • I slutet av 2014 fanns ungefär 55 miljarder kronor i fonden.
  • Avgiften som kärnkraftverkens ägare måste betala är för närvarande ca 4 öre per producerad kilowattimme el. 

Kärnavfallsfonden finansierar granskning

Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med slutförvarsprojektet finansieras med pengar ur kärnavfallsfonden. Vissa andra myndigheter, som förser allmänheten med information om slutförvaring, får också ekonomiskt stöd från fonden. Det får även de kommuner som berörs av slutförvaret, samt några intresseorganisationer som följer frågan.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten och i vissa fall regeringen som beslutar om att pengar ur kärnavfallsfonden ska betalas ut.

» Kärnavfallsfonden


Senast uppdaterad/granskad 2016-05-30