content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Internationell expertgranskning

Internationell expertgranskning av slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar just nu Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency) har granskat den. Enligt kärnenergibyrån är SKB:s ansökan överlag väl underbyggd.

Sommaren 2012 presenterade NEA sin slutrapport där de ger synpunkter på SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar. Överlag är kärnenergibyrån positiv till att ge SKB tillstånd. De föreslår dock även områden som företaget  bör vidareutveckla.

OECD:s kärnenergibyrå NEA är ett internationellt samarbetsorgan för frågor kring kärnkraft och kärnavfall. I kärnenergibyrån finns 29 av de mest utvecklade industriländerna representerade. NEA hjälper länderna att få en gemensam bild av kunskapsläget kring hantering av radioaktivt avfall. De verkar också för att utvecklingen drivs framåt på detta område.

Sverige finansierade NEA:s granskning av SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Granskningen gjordes på uppdrag av regeringen.

Oberoende experter granskade ansökan

Det är viktigt att de som granskar en slutförvarsansökan är oberoende i förhållande till kärnkraftsindustrin. Därför hade NEA skyldighet att rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten om det fanns skäl att tro att deras experter stod i beroende till SKB eller till Finlands kärnavfallsbolag Posiva.

NEA:s granskningsgrupp sattes samman särskilt för att granska SKB:s slutförvarsansökan. Gruppen bestod av tio internationella specialister. De kom från den akademiska världen, från kärnkraftsindustrin, andra myndigheter, forskningsinstitut, intresseorganisationer och från internationella organ.

Specialisterna kom från Europa, Japan och Nordamerika. Granskningsgruppen leddes av Michael Sailer, från tyska Öko-Institut som är en forskningsinstitution för tillämpad ekologi.

Webbsändningar

I december 2011 hölls en utfrågning, där NEA:s internationella expertgrupp frågade ut representanter från SKB. Expertgruppen presenterade även några preliminära resultat av sin granskning. 

Webbsändning av utfrågning och presentation

Den 13 juni 2012 presenterade expertgruppen sin slutrapport.

Webbsändning av slutpresentation

Läs mer

 Expertgruppens slutrapport (på engelska)

 En förteckning av medlemmarna i NEA:s expertgrupp inklusive en kort presentation (på engelska)

 Terms of Reference (på engelska)

 NEA:s beskrivning av metoden för International Peer Review (på engelska och franska)

Frågor från NEA till SKB och svar från SKB

 NEA:s första uppsättning allmänna frågor till SKB (på engelska, 26 april 2011) 

 SKB:s svar till NEA:s första uppsättning allmänna frågor (på engelska, 14 juni 2011) 

 NEA:s andra uppsättning frågor till SKB (på engelska, 26 juli 2011) 

 SKB:s svar till NEA:s andra uppsättning allmänna frågor (på engelska, 6 september 2011)

 Kompletterande svar från SKB på NEA:s andra uppsättninga av frågor - SR-Can (på engelska, 11 september 2011)

 Kompletterande svar från SKB på NEA:s andra uppsättning av frågor -data från erosion/korrosionmodell (på engelska, 11 september 2011)

 Presentation: Progress in the Understanding of the Long-term Corrosion Behaviour of Copper Canisters (på engelska, 11 september 2011)

 NEA:s tredje uppsättnig frågor till SKB (på engelska, 7 oktober 2011)

 SKB:s svar till NEA:s tredje uppsättning allmänna frågor (på engelska, 3 november 2011)

 Kompletterande information som NEA efterfrågade under hearingen december 2011 (på engelska, 22 december 2011)

 Svar från SKB på avslutande fråga från NEA (på engelska, 16 februari 2012)

 Kompletterande information från SKB kring seismik (på engelska, 1 mars 2012)

 Kompletterande information från SKB kring hydrogeologi (på engelska, 7 maj 2012)

Presentationer SKB gav expertgruppen vid anläggningsbesök 14 december 2011

 System Design of Plugs (på engelska)

 Alternative Buffer Materials Project (på engelska)

 System design of buffer (på engelska) 

 Canister Retrieval Test (på engelska) 

 System Design of Backfill (på engelska) 

 Deposition vehicle Tests (på engelska) 

 NEA IRT visit at the Canister Laboratory (på engelska) 

 Prototype repository (på engelska) 

 Forsmark Site Visit (på engelska)

 Hydraulic properties of fractures and fracture systems under present-day boundary conditions (på engelska)

 Plans for detailed investigations (på engelska) 

 Äspö Hard Rock Laboratory - An Overview Introduction (på engelska) 

 Bedrock geology – data, conceptual understanding and models (på engelska) 

 Forsmark (på engelska)

 Piping and Erosion during the saturation stage The Eva Project (på engelska)

 Äspö Hard Rock Laboratory RD&D experiments (på engelska)


Senast uppdaterad/granskad 2014-09-10