content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Resultat från slutförvarsundersökning

Resultat från slutförvarsundersökning

För att ta reda på allmänhetens kunskap om slutförvaret och vilken information man anser sig behöva har Strålsäkerhetsmyndigheten låtit fråga 3 543 personer om deras kunskap kring slutförvaret.

Under perioden 4 december 2013 till 4 januari 2014 lät Strålsäkerhetsmyndigheten Intellecta Corporate och Userneeds fråga 3543 personer om deras kunskap kring slutförvaret.

Av dessa 3 543 personer svarade minst 100 per län. Dessutom viktades kärnkraftslänen, Halland, Kalmar och Uppsala, för att ta reda på om kunskapen var högre där. Minst 500 personer besvarade enkäten i dessa län.

Ladda ner hela rapporten:  Undersökningsresultat på nationell nivå
Ladda ner hela rapporten:  Undersökningsresultat på länsnivå


Senast uppdaterad/granskad 2014-04-10