content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier

Sol och solarium

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, och antalet fall ökar snabbt. Orsaken till detta bedöms vara ökad exponering för UV-strålning från solen och solarier. Myndigheten arbetar därför med information, utbildning och rekommendationer för att öka kunskapen om riskerna med UV-strålning.

Njut klokt av solen med appen Min soltid

Njut av solen på ett klokt sätt och bränn dig inte. Ladda ner vår app ”Min soltid” så kan du hålla koll på din soltid.

Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga

I ett gemensamt uttalande från de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna pekar myndigheterna på att barn som bränner sig i solen riskerar att utveckla hudcancer senare i livet. Myndigheterna rekommenderar kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium. Vi har även rekommenderat regeringen att en 18-årsgräns bör införas. Den 15 mars fattade riksdagen beslut om åldersgräns för användning av kosmetiska solarier. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan

Var fjärde barn under fem år har små eller mycket små möjligheter att leka i en solskyddad miljö på förskolan. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra bland cirka 930 föräldrar till barn under 18 år.

Solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar

Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd. Vi har aldrig rekommenderat solkräm som enda solskyddsmedel, utan tvärtom – vår rekommendation är att solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar.

Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Tillsammans med länsstyrelserna har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning.

Ladda ner broschyr