content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Sol och solarier / Solarium

Solarium

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium. Särskilt barn och ungdomar, och personer med ljus och känslig hy, bör avstå från solariesolande.

I Sverige är det ungefär fyra av tio tonåringar och unga vuxna som solar solarium. Bland dem är strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte ovanliga.

Vi avråder generellt från att sola solarium. Det gäller i synnerhet barn och ungdomar under 18 år, personer med ljus och känslig hud samt den som har många eller stora födelsemärken.

Regler för solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram särskilda regler för solarier. Bland annat får solarier inte ha en högre styrka än tropisk sol. Det betyder dubbelt så stark sol jämfört med svensk sommarsol och motsvarar UV-index 12. Vid en sådan styrka kan en ljushyad person bränna sig redan efter 10–15 minuter.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och hur solkänslig du är. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
  • Sola inte mer än fem minuter första gången.
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte inför en utlandsresa. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Sola aldrig så att huden blir röd efteråt.
  • Använd inte solarium om du har solat ute i solen samma dag eller om det har gått mindre än två dygn sedan du senast solade.
  • Sök läkare om dina födelsemärken börjar klia, blöda, förändras eller växa.

Strålsäkerhetsmyndighetens affisch med råd vid solariesolning ska också finnas intill varje solariebädd. Råden följer rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och en europeisk standard för säkrare användning av solarier.

Olika hudtyper är olika känsliga

Hudtyp I: Alltid röd – aldrig brun

Oftast rödhåriga och blonda personer med blå eller gröna ögon ellerpersoner med många hudfläckar och mycket ljus hy. De bränner sig lätt, blir alltid röda, men aldrig bruna. Människor med sådan hudtyp är de som löper störst risk att drabbas av malignt melanom och ska inte sola solarium.

Hudtyp II : Alltid röd – ibland brun

Oftast mörkblonda personer med blå ögon och ljus hy. De bränner sig lätt, blir alltid röda, men sällan bruna. Precis som människor med hudtyp I löper de störst risk att drabbas av malignt melanom och ska inte sola solarium.

Hudtyp III: Ibland röd – alltid brun

Oftast mörkhåriga personer med bruna ögon och ljus hy. De bränner sig ibland men blir lätt bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).

Hudtyp IV: Sällan röd – alltid brun

Oftast mörkhåriga personer med naturligt ljusbrun hy. De bränner sig sällan och blir alltid bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).

Hudtyp V: Aldrig röd – alltid brun

Oftast mörkhåriga personer med naturligt mörkbrun hy. Tål solen väl, bränner sig aldrig och blir alltid bruna i solen.  Drabbas sällan av hudcancer.

Hudtyp VI: Aldrig röd – alltid brun

Oftast mörkhåriga personer med nästa helt svart hy. Tål solen väl, bränner sig aldrig, blir alltid brun och drabbas sällan av hudcancer.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

 Åldersgräns för kosmetiska solarier, på riksdagens webbplats


Senast uppdaterad/granskad 2017-03-20