SSM2015-756

Kommunikation med SKB i samband med ansökan om utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall
I/U-datum 2015-02-10
Ärendepart Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-02-26
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Ansökan om SFR-utbyggnad - granskningsbar 2015-02-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte om SFR-utbyggnad den 5 mars 2015 2015-02-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar mötet 2015-03-05 2015-04-16 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information angående - Ny tidsplan för inlämnandet av svensk huvudrapport SR-PSU 2015-07-01 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte 25 augusti 2015-08-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Plan för komplettering: nya inventarieberäkningar för molybden 2015-08-24 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från mötet 2015-08-25 där SKB presenterade ansökan 2015-09-15 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte om administrativa frågor 20151014 2015-10-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från mötet 2015-08-25 där SKB presenterade ansökan - bilaga SKB:s presentation 2015-09-15 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Minnesanteckningar från möte SSM - SKB 2015-10-15 2015-11-13 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte den 21 januari 2016-01-19 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från möte SKB - SSM 2016-01-21 2016-02-08 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Frågelistor för mötet den 28 april 2016-03-22 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte den 7 april om SFR-utbyggnad 2016-03-23 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse möte 28 april 2016 om SSM:s konsulters frågor om SKB:s konsekvensanalys 2016-04-21 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från möte SKB -SSM 2016-04-07 2016-04-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar från möte SKB -SSM - konsulter 2016-04-28 2016-08-01 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Presentationer möte SKB - SSM - konsulter 2016-04-28 2016-08-17 Internt dokument Ej publicerat
Kallelse möte den 6 september 2016 om kompletteringsbegäran 2016-08-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse möte den 16 september 2016 om hydrogeologi 2016-09-12 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte SKB-SSM om hydro 2016-09-16 2016-09-28 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte SKB-SSM om kompletteringsbegäran 2016-09-06 2016-09-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse möte den 18 oktober om kompletteringsbegäran 2016-10-17 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse möte om konsekvensanalys - Ecolegomodellering 2016-10-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte SKB-SSM om kompletteringsbegäran 18 oktober 2018 2016-11-07 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte SKB-SSM om konsekvensanalys - Ecolegomodellering 2016-10-18 2016-12-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på fråga från möte om konsekvensanalys och Ecolegomodeller 2016-10-28 2016-11-17 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse möte om kompletteringsbegäran 2BMA och händelseinventering 2017-02-01 2018-02-05 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte om kompletteringsbegäran 2BMA och händelseinventering 2017-02-01 2017-02-08 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Frågor inför mötet 28 juni 2017 2017-06-14 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte 28 juni 2017 2017-06-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte om kompletteringar rörande segmentering av reaktortankar 28 juni 2017 2017-06-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Synpunkter och frågor i anslutning till SKB-SSM möte 28 juni 2017 2017-08-29 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kallelse till möte 2018-02-01 2018-01-16 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Anteckningar möte SKB-SSM om tillståndsvillkor och tekniska frågor 1 februari 2018 2018-03-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på frågor gällande närzonsmodellering i 2BMA från möte 20180201 2018-03-27 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
180413 Avstämningsmöte med SKB om SFR-U 2018-04-27 Internt dokument Ej publicerat
Kallelse möte 17 maj 2018 2018-04-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar på frågor ställda vid avstämningsmötet mellan SKB och SSM 2018-04-13 2018-04-27 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
180517 Anteckningar möte om hantering av villkor för begränsning av radionuklidinventariet 2018-05-30 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
180828 Avstämningsmöte med SKB om SFR-U 2018-09-17 Internt dokument Ej publicerat
181025 Anteckningar möte om säkerhet efter förslutning i ett miljöbalksperspektiv 2020-02-20 Internt dokument Ej publicerat
Information om hantering av tillsynsfrågor vid tillståndsprövning 2018-11-09 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
181120 Avstämningsmöte med SKB om SFR-U 2020-02-20 Internt dokument Ej publicerat
Skriftliga kommentarer från faktagranskning 2018-12-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
181218 Anteckningar möte om hantering av villkor för begränsning av radionuklidinventariet 2020-02-20 Internt dokument Ej publicerat
Kännedomskopia av SKB:s bemötande miljöbalksansökan 2018-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Kännedomskopia av SKB:s bemötande över SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen 2019-03-29 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Förtydligande om tidpunkt/skede i preliminär granskningsrapport 2019-04-23 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Svar angående förtydligande om tidpunkt/skede i preliminär granskningsrapport 2019-04-25 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Information om ansökningarnas omfattning av avfallsmängd 2019-10-11 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat