Nationella strålsäkerhetsdagen 2 oktober 2018 – Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år som myndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten firar i år 10 år, och har uppmärksammat jubiléet genom att den 2 otkober 2018 arrangera en nationell strålsäkerhetsdag på Norra Latin i Stockholm.

Dagen fokuserade på följande tre områden där presentationer varvades med samtal:

  • Granskningen av slutförvar för använt kärnbränsle ur ett vetenskapligt perspektiv i Schweiz, Sverige och Finland.
  • Säkerhetskulturens utveckling de senaste tio åren inom kärnkraftsindustri och sjukvård.
  • De långsiktiga utmaningarna för kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

Kopplat till 10-årsjubiléet har myndigheten arbetat fram en strategisk inriktning för att möta framtidsutmaningarna 2030. Även den presenterades under dagen.

Konferensen kan följas i efterhand, via myndighetens Youtubekanal.

Program
08.30–09.00 Registrering och kaffe med smörgås
09.00–09.10 Generaldirektör Mats Persson hälsar välkomna
09.10–10.30                      Slutförvaring av använt kärnbränsle – vilka skillnader och likheter finns i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige?

- Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Jussi Heinonen, avdelningschef, finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK
- Felix Altorfer, avdelningschef, schweiziska kärnkraftsmyndigheten ENSI

Observera att presentationer och samtal hålls på engelska.
10.30–11.00 KAFFE
11.00–12.00 Säkerhetskulturens utveckling inom kärnkraft och sjukvård det senaste decenniet – hur långt har vi kommit och vilka utmaningar finns framåt?

- Lars Axelsson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Fredrik Hassel, ställföreträdande generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Marita Danielsson, med dr och chefsjuksköterska, Region Östergötland
- Eva Halldén, VD, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
12.00–13.00 LUNCH
13.00–14.00 Långsiktig kompetensförsörjning på strålsäkerhetsområdet – vad behöver göras och vem tar ansvar?

- Anneli Hällgren, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
- Maria Ohlman, Miljö- och energidepartementet
- Johan Dasht, VD, OKG
- Eva Forsell Aronsson, professor, Göteborgs universitet
- Leif Åhman, prefekt, Chalmers tekniska högskola
14.00–14.20 Framtidsutmaningar 2030 – myndighetens strategiska inriktning för att möta samhällets förväntningar 2030

- Mats Persson, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
14.20–14.45  KAFFE
14.45 Konferensen avslutas
Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten