Anmäl otillåtna produkter som alstrar strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav.

Myndighetens ansvar som marknads­kontroll­myndighet regleras i förordningen (2014:1039) om marknads­kontroll av varor och annan när­liggande tillsyn.

Anmäl en produkt eller teknisk anordning till oss om du misstänker att den inte uppfyller gällande krav. Använd blanketten nedan för att göra din anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.