Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen är en intern stödavdelning och ansvarar för följande:

  • Ekonomiadministration och ekonomisk redovisning.
  • Upphandlings- och inköpsstöd till myndighetens avdelningar.
  • Internservice och lokalförsörjning.
  • Registratur, arkiv och ärendehantering.
  • Myndighetens kompetensförsörjning och arbetsmiljö.
  • Drift, förvaltning och utveckling av myndighetens IT.
  • Förvaltning och utveckling av myndighetens ledningssystem.
  • Myndighetens processer för planering och uppföljning av verksamhet.