Tillståndspliktig industriutrustning

På den här sidan listar vi vanligt före­kommande industri­utrustning som innehåller strålkällor och kräver tillstånd för innehav och användning.

Utrustning inom industrin

Följande exempel på utrustning är vanligt förekommande inom industrin och innehåller radioaktiva strålkällor. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:40) om användning av industriutrustningar som innehåller strålkällor eller röntgenrör reglerar området.

UtrustningAnvänds tillÅtgärd vid kassering
Densitetsmätare Mäta densiteten på olika produkter Utrustningen innehåller radioaktiva strålkällor och ska vid kassering skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning, som Cyclife Sweden AB, eller till likvärdig anläggning inom EU, eller till producenten.
Eliminator Eliminera statisk elektricitet till exempel vid billackering Se ovan
Nivåmätare Kontrollera nivån i olika sorters behållare Se ovan
Röntgenfluorescensanalysator Grundämnesanalyser Se ovan
Tjockleksmätare Mäta tjocklek på olika produkter Se ovan
Ytviktsmätare Mäta vikten på olika produkter till exempel vid papperstillverkning Se ovan

Utrustning för radiografering

Följande utrustningar används vanligtvis för radiografering. Det är en teknik som används för att avbilda och undersöka olika typer av produkter. Tillämplig författning är Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:25) om radiografering. Tabellen nedan visar enbart vad som måste göras med utrustningen ur strålskyddssynpunkt.

UtrustningAnvänds tillÅtgärd vid kassering
Bagageröntgen Kontrollera innehåll i bagage Röntgen; ska göras obrukbar
Röntgenskåp Tekniska undersökningar av konstruktioner, gods eller material Röntgenrör; ska göras obrukbar. Innehåller även el och faller därför under WEEE-direktivet
Utrustning för öppen radiografering Genomlysning av tekniska detaljer Innehåller antingen röntgenrör eller radioaktiva strålkällor; olika åtgärder krävs