R1 och Ågestaverket

R1 var Sveriges första kärnreaktor. Den låg i Stockholm och användes främst för forskning och utbildning. Söder om Stockholm startade 1964 landets första reaktor för energiproduktion: Ågestaverket. R1 är avvecklad och kräver ingen tillsyn från Strålsäkerhetsmyndigheten. Ågesta är däremot i stort sett intakt i avvaktan på nedmontering.

Sveriges första reaktor, R1, byggdes cirka 30 meter ner i berget vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Reaktorn användes i första hand för forskning och utbildning och drevs mellan 1954 och 1970. Reaktorn revs i början av 1980-talet. Före detta reaktorhallen finns fortfarande kvar och efter friklassning har hallen använts som en lokal för bland annat evenemang och utställningar.

Ågestaverket, som drevs mellan 1964 och 1974, var den första svenska reaktorn som användes i annat än forskningssyfte. Verket levererade främst fjärrvärme till Stockholmsförorten Farsta men även en del elenergi som matades ut på elnätet. Ågesta var därmed ett kärnkraftvärmeverk.

  • Ågesta var en tungvattenreaktor som använde naturligt, oanrikat uran som bränsle.
  • Reaktorn hade ursprungligen en total (termisk) effekt på 65 MW, men effekten höjdes 1970 till 80 MW.
  • Den elektriska nettoeffekten var 10 MW.

Nedmontering av anläggningen och borttransport av allt radioaktivt material är planerad att starta 2020 och beräknas ta cirka fem år.