Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), som ligger i Forsmark, förvaras avfall med låg eller medelhög radioaktivitet. Avfallet kommer från kärnkraftverk, industri, sjukvård och forskning.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) ligger cirka 60 meter under havsbotten. Där förvaras låg- och medelaktivt avfall i bergrum. Anläggningen, som började drivas 1988, ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

  • Lagringskapaciteten är 63 000 kubikmeter, fördelade på fyra bergrum och en silo.
  • SFR tar varje år emot ungefär 1 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall.

Efter några hundra år är det mesta av radioaktiviteten i avfallet borta. SKB måste dock kunna visa att förvaret har en hög säkerhet under 10 000-tals år framöver. Så lång tid krävs för att avfallets radioaktivitet ska avta.

Utbyggnad av SFR

SFR kommer att behöva byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk. Den utbyggda anläggningen behöver förmodligen ha en total kapacitet på cirka 200 000 kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar den ansökan om tillstånd som SKB har lämnat in, innan företaget kan bygga ut anläggningen.