Älgkött

Nedfallet av cesium-137 som spreds i samband med Tjernobylolyckan finns till viss del fortfarande kvar i tillgänglig form i de naturliga skogsekosystemen. Detta innebär att halterna i älgkött är högre än i till exempel nötkött och att halterna endast minskar långsamt. På många håll i landet mättes cesiumhalten i älg- och rådjurskött de första åren efter olyckan på initiativ av till exempel jaktvårdsdistrikt. I Heby fortsatte mätningarna till och med 2015, och i Gävle pågår de fortfarande. Mätningarna ger en bild av den generella långsiktiga utvecklingen.

Fält som är markerade med * är obligatoriska

Välj vattenverk
Välj typ av nuklid

Det är bara cesium-137 som mäts inom miljöövervakningens delprogram för älgkött. Den helt dominerande källan till cesium-137 i köttet i dessa områden är Tjernobylolyckan.

Rensa