Jag är gravid, hur farligt är det för fostret att vi bor i en bostad som har höga radonhalter?

Radon är en radioaktiv gas som ger upphov till joniserande strålning. Radon kan orsaka skador i lungorna om man exponeras för förhöjda radonhalter under lång tid eftersom radon andas in. Baserat på dagens kunskap påverkas inte fostret direkt av radon i luft eftersom dess lungor inte andas in luften.

Aktuellt

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet