Nyheter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

    Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen

    Innehållstyp: Nyheter
  • Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt

    Veterinärer och tandläkare med viss röntgenutrustning, arbetsplatser med hög radonhalt och verksamheter som hanterar material med naturligt förekommande radioaktiva ämnen är några av de verksamheter med joniserande strålning som framöver inte behöver

    Innehållstyp: Nyheter