Avrådan från att sola solarium

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium. Särskilt barn och ungdomar, och personer med ljus och känslig hy, bör avstå från solariesolande.

I Sverige är det ungefär fyra av tio tonåringar och unga vuxna som solar solarium. Bland dem är strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte ovanliga.

Vi avråder generellt från att sola solarium. Det gäller i synnerhet barn och ungdomar under 18 år, personer med ljus och känslig hud samt den som har många eller stora födelsemärken.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och hur solkänslig du är. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
  • Använd inte solarium om du har solat ute i solen samma dag eller om det har gått mindre än två dygn sedan du senast solade.
  • Sola inte mer än fem minuter första gången.
  • Sola aldrig så att huden blir röd efteråt.
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte inför en utlandsresa. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Sök läkare om dina födelsemärken börjar klia, blöda, förändras eller växa.

Regler för solarier

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram särskilda regler för solarier. Bland annat får solarier inte ha en högre styrka än tropisk sol. Det betyder dubbelt så stark sol jämfört med svensk sommarsol och motsvarar UV-index 12. Vid en sådan styrka kan en ljushyad person bränna sig redan efter 10–15 minuter.

Affisch med råd vid solariesolning

Strålsäkerhetsmyndighetens affisch med råd vid solariesolning ska också finnas intill varje solariebädd. Råden följer rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och en europeisk standard för säkrare användning av solarier.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.