Nya krav vid kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus (IPL)

Från och med den 1 februari 2013 omfattas även företag som utför kosmetiska behandlingar med intensivt pulserat ljus (IPL) av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Dessutom införs krav på att behandlingar med laser eller IPL nära ögonen endast får utföras under ansvar av legitimerad läkare. De nya kraven införs för att minska risken för brännskador på huden och svåra ögonskador.

Den 1 februari 2013 träder Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter (SSMFS 2012:4) om laser och intensivt pulserat ljus (IPL) i kraft. Från den dagen gäller följande:

  • Behandlingar närmare än två centimeter från ögats kant får endast utföras under ansvar av legitimerad läkare. För laserbehandlingar innebär det att kravet ändras från ögonläkare till läkare. För IPL-behandlingar är detta ett helt nytt krav.
  • Medicinska behandlingar med IPL får endast utföras under ansvar av legitimerad läkare.
  • Den som bedriver verksamhet med laser eller IPL ska vara väl förtrogen med hur utrustningen används och känna till de risker som verksamheten kan innebära.

– Syftet med de nya föreskrifterna är att öka strålsäkerheten vid kosmetiska behandlingar, både för den som får behandling, och för den som utför den. En av de viktigaste förändringarna är att föreskrifterna nu även gäller för företag som utför kosmetiska behandlingar med IPL. Dessa behandlingar har tidigare varit oreglerade, säger Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kosmetiska behandlingar med IPL görs bland annat för att ta bort rynkor, hårväxt, synliga kärl och pigmentfläckar.

– Vid kosmetiska behandlingar med laserstrålning och IPL används starka strålkällor som kan orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador, om de används felaktigt, säger Pernilla Andersson.

Ytterligare information: Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. 08-799 44 83.

Läs mer om kosmetiska behandlingar med laser och IPL: BrutenLänk: ”Skaderisker vid kosmetiska behandlingar med laser och IPL”

Fakta om kosmetiska behandlingar med laser och IPL

Vid kosmetiska behandlingar med laserstrålning och IPL används starka strålkällor som kan orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador, om de används felaktigt. Båda behandlingsformerna bygger på att pigmenten i huden absorberar ljuset och omvandlar det till värme. Denna värme kan då förstöra hårsäckar eller bleka pigment.