2017

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram bör godkännas

    Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. SKB och reaktorinnehavarna har även uppfyllt de krav regeringen ställde när de beslutade om 2013 års forsknings- och utvecklingsprogram.

    Innehållstyp: Nyheter
  • Regler för utförsel och slutförvar av materialprover behöver ses över

    Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse uppmärksammat Miljö- och energidepartementet på behovet av att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet när det gäller förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar

    Innehållstyp: Nyheter