Gratis att ta del av standard för klassificering av laserpekare

För att alla ska kunna ta del av information om vilka laserpekare som kräver tillstånd eller inte har Strålsäkerhetsmyndigheten sett till att standarden går att hämta hem gratis från Svensk Elstandard.

Strålskyddsförordningen anger att för att få använda, inneha, sälja eller importera laserpekare av vissa klasser krävs ett tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Svensk Elstandard ansvarar för standarden som innehåller klassificeringen av laserpekare och hittills har det kostat strax över 1 000 kronor att ta del av den. I mars 2017 fastställde Högsta domstolen att det i ett straffrättsligt sammanhang inte är rimligt att behöva betala för att få veta vilka regler som gäller, vilket innebar att det blev svårare att döma någon för olovligt innehav av starka laserpekare. För att förenkla för rättsväsendet har Strålsäkerhetsmyndigheten ingått ett avtal med SEK Svensk Elstandard som innebär att standarden som används för klassificeringen sedan den 6 juli är tillgänglig för alla via deras webbshop.
 
– Informationen är fri och tillgänglig för alla vilket innebär att de som handskas felaktigt med starka laserpekare även i fortsättningen kommer att kunna lagföras för brott mot strålskyddsförordningen, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Ytterligare information: via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20

Vad gäller för starka laserpekare?

Sedan den 1 januari 2014 är det förbjudet att utan tillstånd tillverka, inneha, använda, förvärva, saluföra, upplåta, överlåta eller till Sverige föra in starka laserpekare. Med stark laserpekare menas batteridrivna laserpekare som är avsedda att hållas i handen och tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. Vanligtvis innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (mW).