Sök medel till forskning inom miljöskydd, radioaktivt avfall och nukleär icke-spridning

Nu finns möjlighet att söka medel från Strål­säker­hets­myndig­heten till forskning inom tre områden, miljöskydd, radioaktivt avfall och nukleär icke-spridning. I mitten av april ska ansökningarna vara inlämnade.

Miljöskydd

Inom strålskyddet ska det finnas ett tydligt skydd av miljön. Miljöskyddet baserat på svenska förhållanden vid kärntekniska anläggningar behöver utvecklas. Därför bjuds svenska universitet och högskolor samt konsultföretag in att lämna offert på ett forskningsuppdrag om dosmodeller för skyddsvärda miljöer runt kärntekniska anläggningar.

Senast den 20 april 2017 ska offerten vara inkommen. Den får vara på max 500 000 kronor.

Radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten ska stödja nationell kompetens inom området radioaktivt avfall. Därför kan forskare inom området ansöka om ett bidrag i en öppen utlysning på max 500 000 kronor för projekt som ska genomföras under 2017 och 2018. Totalt finns en miljon kronor som Strålsäkerhetsmyndigheten ska fördela.

Senast den 18 april 2017 ska ansökan vara inkommen.

Nukleär icke-spridning

Strålsäkerhetsmyndigheten vill bredda kunskapen inom och utanför myndigheten inom området nukleär icke-spridning. Därför har ett bidrag på totalt en miljon kronor utlysts för forskning inom området, fördelat över två år under 2017-2019.

Senast den 24 april ska ansökan vara inkommen.

– Det är roligt att vi kan gå ut med de här tre utlysningarna. Jag ser fram emot spännande ansökningar, kommenterar Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.