Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: säkerhetskultur och slutförvar

Hur kan man kravställa god säkerhetskultur? Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle? Det är rubrikerna på de två seminarier Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar under årets Almedalsvecka. Slutförvarsseminariet arrangeras tillsammans med Kärnavfallsrådet.

Hur kan man kravställa god säkerhetskultur?

Hur kan föreskrifter med krav på god säkerhetskultur bidra till säkrare sjukvård, kärnkraft och andra verksamheter med joniserande strålning? Hur ska en myndighet bedöma en organisations säkerhetskultur när det handlar om attityder, värderingar och uppfattningar hos organisationens individer?
Tid: 3 juli kl. 08.30-09.20
Plats: Holmen, Österdahls brygga, Visby hamn

Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?

Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?
Tid: 3 juli kl. 09.30-10.30
Plats: Holmen, Österdahls brygga, Visby hamn
Arrangeras tillsammans med Kärnavfallsrådet

Utöver de båda seminarierna myndigheten arrangerar deltar experter från myndigheten i andra arrangörers seminarier med rubrikerna:

  • Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk?
  • Konsekvensen av ny Nationell handlingsplan för att hantera hälsoriskerna med radon
  • Globalt ansvar – hur samverkar man kring ett slutförvar av använt kärnbränsle?

– Vi vill delta i de samtal som pågår i samhället kring våra ansvarsområden. Därför är vi på plats i Almedalen med egna seminarier och experter från myndigheten som deltar i andras seminarier, säger Caroline Falkengren, pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Caroline Falkengren, pressansvarig, tel. 08-799 40 51, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20