Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller kraven i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Det visar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet inför 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. I en rapport som lämnats till regeringen beskriver myndigheten det svenska systemet för fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar och hur Sverige uppfyller konventionen. Myndigheten beskriver också genomförandet av konventionen och dess tillägg i svensk författning.

– Vår övergripande bedömning är att det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller konventionens krav, säger Emil Jorpes, enhetschef för nukleärt säkerhetsskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I rapporten presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten författningsförslag som innebär att myndighetens roll som behörig myndighet i förhållande till konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar förtydligas. Vissa förbättringsbehov har identifierats när det gäller det samhällsgemensamma och effektiva agerandet vid hot mot kärnämnen eller kärnanläggningar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten avser att fortsätta utveckla de här frågorna i samverkan med berörda samverkansmyndigheter, säger Emil Jorpes.

Ytterligare information: Emil Jorpes, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.