Lika många brände sig – men tendens mot sundare solvanor

Svenskarna prioriterar sin hälsa. Samtidigt är andelen svenskar som bränt sig under 2021 densamma som under 2020 – men allt fler upplever att det inte är hälsosamt att bli solbrun. Det är den största attitydförändringen som setts i svenska solvanor sedan 2016, visar Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Sveriges solvanor 2021”.

Svenskarna har sedan 2016 gått mot mer negativa attityder mot solning, och speciellt allt fler kvinnor uppger att de ser över sin hud för att se om det finns förändrade hudfläckar. Det märks dock inte några starka solskyddstrender, men det finns en tendens mot ökad användning av solglasögon, solhatt och att vara i skuggan.

– Om de här attitydförändringarna leder till en ökad försiktighet är det en viktig framgång, säger Tove Sandberg Liljendahl, utredare inom hälsoeffekter av UV-strålning på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Man skyddar sig kanske då mer i solen och minskar risken för framtida hudcancer, menar hon.

Andelen svenskar som uppger att de bränt sig är dock densamma 2021 som året innan, 42 procent. Detta trots att färre bränt sig på en badplats utomlands, den mest riskfyllda solningsplatsen. Det är troligen en effekt av pandemin. En majoritet uppgav dessutom att de inte planerade någon utlandsresa på ett års sikt.

– Det verkar som att pandemin påverkat var människor bränner sig. Förutom att det inte är utomlands i så hög grad är det mer i trädgården och på balkongen än tidigare år. Badplatser är inte lika dominerande, förklarar Tove Sandberg Liljendahl.

Föräldrar skyddar i stor utsträckning sina barn mot skadlig solning, i högre grad de små barnen än de äldre. Föräldrar som anser att de själva skyddar sig väl mot solen är mer benägna att också ge sina barn adekvat solskydd.

Vårkampanj med Sanny

Strålsäkerhetsmyndigheten har för fjärde året i rad regeringens uppdrag att öka kunskapen och påverka solvanorna i syfte att förebygga hudcancer, som ökat kraftigt i Sverige de senaste tio åren. Uppdraget genomförs framför allt i samverkan med de regionala cancercentrumen. I två år har myndigheten bland annat genomfört en kampanj med Sanny, som på ett humoristiskt sätt visar hur det går att njuta av solen utan att bränna sig. Kampanjen hänvisar också till minsoltid.se, där det enkelt går att se hur länge man kan vara i solen beroende på hudtyp, tid på dygnet och var man är i världen.

– Rapporten ”Sveriges solvanor 2021” visar att var tjugonde svensk nåtts av filmerna med Sanny. Nu lagom till ledigheterna vid Kristi himmelsfärdshelgen rullar vi ut vårkampanjen med Sanny och hoppas nå ännu fler, berättar Tove Sandberg Liljendahl.

Vårkampanjen med Sanny rullar i sociala medier under v.21-24.

Ytterligare information: Tove Sandberg Liljendahl via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour: 08-799 40 20.

Om myndighetens UV-arbete

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att minska antalet fall av hudcancer som är orsakade av UV-strålning. Det gör myndigheten bland annat genom att göra riskbedömningar och ta fram råd, föreskrifter och regler. Myndigheten genomför också insatser för att öka kunskapen om riskerna med solen och solariesolning.

Myndigheten har under 2019, 2020, 2021 och 2022 fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer. Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Regionala Cancercentrum.