Nyheter

Visar 194 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Handbok för industriell radiografering lanseras på branschmöte

  Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar den nya handboken för industriell radiografering i samband med Föreningen för oförstörande provnings årliga träff. Handboken gör det enklare för dem med industriell radiografering, både öppen och

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten leder EU-projekt i Georgien för att omhänderta radioaktivt avfall

  Genom ett EU-projekt får Georgien under två års tid tio miljoner kronor till arbetet att omhänderta sitt radioaktiva avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet och just nu genomför myndigheten en internationell upphandling av design av en processanläggning

  Innehållstyp: Nyheter
 • E-tjänst för anmälan lanseras den 9 april

  Den 9 april lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en e-tjänst för anmälan. Lanseringen sker samtidigt som anmälningsplikten träder i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny tillsynsvägledning om radon stöttar miljö- och hälsoskyddsinspektörer

  För att stötta kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet gällande radon har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en tillsynsvägledning. Vägledningen ersätter inte kraven i strålskyddslagen och -förordningen men

  Innehållstyp: Nyheter
 • Efter stor efterfrågan – webbsänt seminarium om radon genomförs 7 maj

  Strålsäkerhetsmyndigheten har bjudit in kommuner och länsstyrelser till seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Eftersom efterfrågan har varit stor kommer nu ett öppet webbsänt seminarium att genomföras den 7 maj.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Handbok gör det enklare för smådjursveterinärer att tolka strålskyddskrav

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för smådjursveterinärer. Handboken gör det enklare för veterinärerna att tolka de strålskyddskrav som ställs i lag, förordning och föreskrift. Handboken presenterades på VeTA-dagarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Avvecklingsresan 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

  I dag är det dags för den andra delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Samtalet kommer att handla om historiska anläggningar och sanering av mark. Du kan följa det live på plats i Strålsäkerhetsmyndighetens

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

  Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • 1,8 miljoner till forskning om radionuklider genererade vid ESS

  I den planerade forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer specifika radionuklider, som inte förekommer i andra verksamheter med joniserande strålning, att genereras. Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1,8 miljoner kronor till forskning för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Låga nivåer av cesium-137 uppmätta i Sverige

  Låga nivåer av det radioaktiva ämnet cesium-137 uppmättes under vecka 17 i Sverige. De uppmätta nivåerna innebär inte någon risk för människor eller miljö. Detektionerna av cesium-137 skedde under samma tidperiod som partikelhalterna i luften

  Innehållstyp: Nyheter