Nyheter

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

  Strålsäkerheten på Ringhals AB (RAB) är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att myndighetens värdering inte har förändrats sedan föregående

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

  Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

  Det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller kraven i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Det visar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Information om Brexit och exportkontroll

  Storbritannien lämnar EU den 31 januari. Fram till den 31 december 2020 pågår en övergångsperiod som innebär att handel kan fortsätta som vanligt. Beslutade tillstånd för export av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden ska

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny rapport om IAEA:s kärnämneskontroll presenteras i dag i Wien

  I samband med Internationella atomenergiorganet IAEA:s årliga generalkonferens i Wien presenterar Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) en ny rapport som undersöker IAEA:s möjligheter till vidareutveckling för att möta utmaningarna inom kärnämneskontroll.

  Innehållstyp: Nyheter
 • 7,2 miljoner till forskning om nukleär icke-spridning

  Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet får 3,6 miljoner kronor i forskningsmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten för att finansiera forskning inom nukleär icke-spridning 2018-2020. Institutionen får även 3,6 miljoner kronor för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell workshop i Stockholm om säkerhet för starka strålkällor

  Utmaningar kring säkerhetskrav, implementering av säkerhetskrav samt tillsyn av starka strålkällor är ämnet för en internationell workshop som Strålsäkerhetsmyndigheten och World Institute for Nuclear Security (WINS) håller i Stockholm i januari

  Innehållstyp: Nyheter
 • Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

  I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om friklassning av material, byggnads­strukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning skickats ut på remiss.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Myndigheten deltar i ENSREG-panel om licensiering

  ENSREG, ett expertorgan för kärnkraftssäkerhet knutet till EU, håller sin fjärde konferens om kärnsäkerhet i Europa. Två av programpunkterna har svenska representanter i panelen, bland annat deltar Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till höjd strålsäkerhet i omvärlden

  Under 2016 har Strålsäkerhetsmyndigheten drivit 44 projekt för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Moldavien. Projekten har inneburit att risken för radioaktiva utsläpp som kan drabba Sverige

  Innehållstyp: Nyheter