Nyheter

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Uppgifter inom kärnavfallsfinansiering överförda till Riksgälden

    Regeringen beslutade förra året att Strålsäkerhetsmyndighetens kärnavfallsfinansieringsuppgifter ska flyttas över till Riksgälden. Ansvaret för uppgifterna har tagits över från och med den 1 september 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer

    Innehållstyp: Nyheter