Nyheter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt

    Veterinärer och tandläkare med viss röntgenutrustning, arbetsplatser med hög radonhalt och verksamheter som hanterar material med naturligt förekommande radioaktiva ämnen är några av de verksamheter med joniserande strålning som framöver inte behöver

    Innehållstyp: Nyheter
  • Myndigheten föreslår anmälningsplikt för vissa verksamheter – tyck till om förslaget

    Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter ut på remiss. Helt nytt är att de aktuella verksamheterna föreslås bli anmälningspliktiga. Det bidrar till att kraven som ställs på

    Innehållstyp: Nyheter