Nyheter

Visar 224 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ny tillsynsvägledning om radon stöttar miljö- och hälsoskyddsinspektörer

  För att stötta kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet gällande radon har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en tillsynsvägledning. Vägledningen ersätter inte kraven i strålskyddslagen och -förordningen men

  Innehållstyp: Nyheter
 • E-tjänst för anmälan lanseras den 9 april

  Den 9 april lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en e-tjänst för anmälan. Lanseringen sker samtidigt som anmälningsplikten träder i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten leder EU-projekt i Georgien för att omhänderta radioaktivt avfall

  Genom ett EU-projekt får Georgien under två års tid tio miljoner kronor till arbetet att omhänderta sitt radioaktiva avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet och just nu genomför myndigheten en internationell upphandling av design av en processanläggning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Handbok för industriell radiografering lanseras på branschmöte

  Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar den nya handboken för industriell radiografering i samband med Föreningen för oförstörande provnings årliga träff. Handboken gör det enklare för dem med industriell radiografering, både öppen och

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar, precis som tidigare års uppföljningar, att målet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020 men inte den om ultraviolett

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår sanktionsavgifter och straffbestämmelser i strålskyddslagstiftningen

  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att strålskyddslagens straffbestämmelser kompletteras och att sanktionsavgifter införs i strålskyddslagstiftningen. Det är resultatet när delrapporten om kompletteringar i strålskyddslagen har redovisats till

  Innehållstyp: Nyheter
 • Premiär för Avvecklingsresan – en samtalsserie om avveckling

  Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar. Det första samtalet, om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kommuner och länsstyrelser bjuds in till seminarium om radon

  Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljösamverkan arrangerar seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Seminarierna arrangeras i Stockholm, Karlstad, Alvesta, Göteborg samt i norra delen av landet och vänder sig främst till dig som jobbar med kommunal

  Innehållstyp: Nyheter
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 9 april

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att anmälningsplikten för vissa verksamheter senarelagts till den 5 mars 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta ytterligare, till den 9 april 2019. Skälet är att den nya avgiftsförordningen,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till högre strålsäkerhet i Östeuropa

  På uppdrag av regeringen bedriver Strålsäkerhetsmyndigheten grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland. Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2018 genomfört en omfattande projektverksamhet. Myndigheten har

  Innehållstyp: Nyheter