Publikationer

Din avgränsning ger 127 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1990:5 Granskning av SKBs FoU-Program 89

  SKI:s granskning av FoU-program 89 har resulterat i en granskningspromemoria (SKI Teknisk Rapport 90:5) där SKIs samlade synpunkter redovisas. Här återges en sammanfattning av dessa synpunkter inom olika delområden. SKI vill på grundval av erfarenheterna från den genomförda

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1990:18 Some Estimates of the Total NuclideInventory in the Year 2100 from Swedish Nuclear Power Production

  The total nuclide inventory in spent fuel from the swedish nuclear power programme has been estimated for three cases. All reactors were arrumed to operate until the year 2010 and then shut down simultaneously. All fuel used was assumed to be based on enriched natural uranium. The reactors were

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1992:3 Characterization of seismic ground motions for probabilistic safety analyses of nuclear facilities in Sweden. SUMMARY REPORT

  In Scandinavia seismic activity is generally low. Only a few incidents have been registered in historic time, which might have damaged an industrial plant of today. The risk of a nuclear accident in Sweden, caused by an earthquake, may thus be considered to be low. The two latest reactors

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:15 Aging Degradation of Concrete Structures in Nuclear Power Plants

  This report on the aging-related degradation of concrete structures in nuclear power plants was prepared by Battelle Seattle Research Center for the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI). The purpose of this report is to provide an understanding of how concrete structures in nuclear power

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:14 Evaluation of acceptance criteriafor data on environmentally assistedcracking in light water reactors

  The assessment of possible sub-critical crack growth through environmentally assisted cracking (EAC) is a commonly encountered problem in safety evaluations of light water reactor components. The numerous factors influencing EAC fall into three main groups (material, medium and loading), but

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

  Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:70 Crack Characterisation for In-service

  During in-service inspection by non destructive testing the reliability is highly dependent on how the equipment is adjusted to the specific object and to the anticipated crack features. The crack feature and morphology vary widely between different cracking mechanisms and between material

  Innehållstyp: Publikationer
 • 95:63 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95

  Enligt proposition 1990/91:88 om energipolitiken skall regeringen varje år i budgetpropositionen redovisa drifts- och säkerhetsförhållanden vid de svenska kärnkraftreaktorerna. Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit åt SK! att, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:19 Non-destructive Assay of Spent BWR Fuel with High-resolution Gamma-ray Spectroscopy

  A method, based on high-resolution gamma-ray spectroscopy, has been developed for verification of burnup, cooling time, power history and, to some extent, the initial enrichment of spent BWR fuel. It is shown that, provided that the power history is known and corrected for, bumup and cooling

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt

  Innehållstyp: Publikationer